Duszpasterze - Parafia świętej Anny w Radzyniu Podlaskim

Proboszcz: ks. Henryk Och, w parafi od 2013 roku, tel. 83 352 99 12

Wikariusz: ks. Mikołaj Czernecki, w parafi od 15 czerwca 2016 roku

                          ks. Piotr Zasuwik, w parafii od 1 lipca 2016 roku

Księża pochodzący z parafii: Ks. Janusz Sałaj, Ks. Dariusz Szczepaniuk, Ks. Adam Kulik, Ks. Grzegorz Krupski, Ks. Jacek Jeruzalski, Ks. Artur Petkowicz, Ks. Michał Siennicki SAC, Ks. Paweł Jurkowski SAC

Siostry Zakonne: Misjonarki Św. Rodziny – S. Pawła Ewa Bober i  S. Bolesława-Bożena Wierzchowska; Franiszkanki od cierpiących – S. Anna Ozimkiewicz i S. Jolanta Kowalik, S. Anna Matejuk – Szarytka; S. Małgorzata Zając – Brygidka